Skip to main content
)

Güvenlilik ve Üretim

Güvenlilik ve Üretim

Kalite ve Güvenlilik Taahhüdü

CSL Behring’de her gün, bir kişinin hayatı işimize bağlıymış prensibiyle çalışıyoruz, çünkü öyle olduğunu biliyoruz. Görevimiz bilim insanlarımızın moleküller üzerinde çalışma ve test yapması ile başlar, bunlar tedavilere dönüştürülür, üretim prosesi ile tıbbi ürünlerimizin sevk edilmesi ve saklanmasıyla ilerler ve daha dolu dolu ve uzun yaşamalarına yardımcı olarak hastalarımızın vücutlarında sona erer. 

Yüksek kaliteli, güvenli ve etkili tıbbi ürünler üretme görevimize bağlıyız ve bizim için bu bağlılık; her üretim prosesi adımının, dünya çapındaki ruhsatlandırma otoriteleri ile uyumlu olarak ürün güvenliliğine ilişkin en sıkı uluslararası standartları karşılaması veya bunları aşması anlamına gelmektedir. En yüksek kalitede ürün üretme bağlılığımız piyasada ve görev yaptığımız hasta topluluklarında iyi bilinmektedir. CSL Behring; plazma kökenli veya rekombinant ayırmaksızın, en yüksek kalitede başlangıç maddesinin seçilmesi, farklı aşamalarda test edilmesi, birçok patojen azaltma adımının üretim proseslerine dahil edilmesi, en güncel ruhsatlandırma kılavuzuna (cGMP) göre iyi üretim uygulamalarına bağlılık ve farmakovijilans yoluyla gözetim ile tıbbi ürünlerin kalitesini ve güvenliliğini sağlamaktadır.

Entegre Güvenlik Sistemi

Plazma kaynaklı ürünlerin üretimi için entegre güvenlik sistemi, dönorlerin seçilmesi ve bağışlanan kanların testiyle başlar. Sistem istenilen proteinin saflaştırılması, virüs inaktivasyonu ve kalite kontrol ve monitorizasyonu da içeren birden fazla kalite güvence sürecine ek olarak prion uzaklaştırılmasını kapsar. Entegre Güvenlik Sistemi altı aşamadan oluşur:

Integrated Safety System diagram