Skip to main content
)

Ar-Ge Faaliyetleri

Ar-Ge’de Mükemmellik

CSL Behring’in misyonu, hastaların yaşam kalitesini iyileştiren yenilikçi tedavileri keşfetmek, geliştirmek ve sunmaktır. Bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız, dünya çapında milyonlarca hastaya yardım etme potansiyeline sahip devrim yaratan ilaçları geliştirmedeki katkılarıyla tanınmaktadır.

Potansiyel biyoterapötik ürünlerimizin test edilmesine yönelik klinik çalışmalara katılan hastalara, gönüllülere ve araştırmacılara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağladıkları tüm katkılar, hastalıkları daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur.

CSL Behring’in Ar-Ge faaliyetleri üç temel alana odaklanmaktadır:

Researcher with equipment

Plazma Fraksinasyonu

CSL Behring’in klinik araştırma faaliyetleri, ürünleri bütün dünyadaki hastalara erişilebilir hale getirmek ve plazma proteinleri için yeni terapötik kullanım alanları belirlemek amacıyla yürütülmektedir.

İnsan plazmasından elde edilen terapötik ürün alanında öncü bir üretici ve geliştirici olarak CSL Behring, kendini en üst düzey ürün güvenliği standartlarını korumaya ve üretim etkinliğini sürekli geliştirmeye adamıştır. CSL Behring’in araştırma programları, gelişmiş etkililiğe sahip daha uygun yeni plazma proteinlerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Rekombinant Proteinler

Rekombinant koagülasyon faktörlerinin üretimi, klinik gelişimi ve piyasaya sürülmesi konusunda büyük deneyime sahibiz.

Ayrıca inflamatuar hastalıkları (CSL324), herediter anjioödemi (CSL312) tedavi etmeye ve yağ asidi metabolizmasını hedeflemeye yönelik (CSL346) yeni monoklonal antikorların (MAb) gelişimi, üretimi ve test edilmesine odaklanıyoruz.

Momenta Pharmaceuticals ile yaptığımız ortaklıkla, otoimmün hastalıkları ile bağlantılı inflamasyonu kontrol altına almak için rekombinant Fc multimerik proteinler geliştiriyoruz.

CSL Behring Turkey

Gen ve Hücre Tedavisi

Calimmune şirketinin satın alınması ile mevcut ürün portföyümüze ve hematoloji alanındaki uzmanlığımıza bütünlük katan, orak hücre hastalığının tedavisine yönelik HKH (Hematopoetik Kök Hücre) gen tedavisi olan CAL-H/CSL200 katılmıştır.

Ayrıca bu teknolojinin, şirketin mevcut ürün portföyündeki tedaviler dahil olmak üzere faaliyetlerimize bütünlük katacak diğer birçok nadir hastalığın tedavisinde kullanılma potansiyeli vardır.

Ar-Ge Faaliyetleri

Bu faaliyetlerimiz; yenilikçi immünoglobulinler, özel plazma ürünleri, hemofili ürünleri, devrim yaratan ilaçlar ve organ nakli tedavilerinde görülmektedir.

İmmünoloji ve Nöroloji

Dünya lideri immünoglobulin (Ig) ürünümüz İ&N terapötik alanımızın en önemli parçalarından biridir. Bu alandaki çalışmalarımız, Primer ve Sekonder İmmün Yetmezlikleri (PİY ve SİY) ve Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati (KİDP) dahil birçok ciddi immünolojik ve nörolojik hastalığı olan hastalara hizmet etmek için güvenilir ürünleri ve teknolojileri sağlamaya odaklanmaktadır. Aynı zamanda daha esnek dozlama ve uygulama yöntemleriyle, plazmadan elde edilen mevcut intravenöz ve subkütan ürünlerimizin hasta deneyimi ve uyumunu optimize etmek için çalışmaktayız.

Pipet tutan el

Hematoloji ve Tromboz

CSL Behring, nadir kanama bozuklukları olan hastaların bakım yükünü hafifletmeye ve yaşamlarını iyileştirmeye odaklanmaya devam etmektedir. Ek olarak, hematoloji alanında yeni endikasyonları, hemostaz ve trombozda da yeni terapötik ürünleri keşfetmek için heyecan verici araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz yeni rekombinant koagülasyon faktörü ilaçları ailesinin lansmanlarıyla son yıllarda hemofili A ve B’de önemli gelişmelere imza attık. Hemofilide Ar-Ge stratejimiz, kanama bozukluklarını tedavi etmek ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla, mevcut koagülasyon tedavilerimizin değerinin ve performansının maksimuma çıkarılması ve yeni protein bazlı tedavilerin geliştirilmesine dayanmaktadır.

Transplantasyon

Artan hasta ve greft sağkalım oranları ile gösterildiği üzere, organ naklindeki olağanüstü gelişmelere rağmen organ nakli alıcılarının tedavisi ve yönetimi modern tıbbın kompleks bir alanı olmayı sürdürmektedir. Organ nakli alıcılarının, kendi bağışıklık sistemlerinin donör organını (allogreft) reddetmesini önlemek için yaşamları boyunca bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi almaları gerekmektedir. Mevcut tedavi standardının akut reddin önlenmesi ve tedavisinde etkili olmasına rağmen, kronik ret henüz karşılanmamış son derece önemli bir tıbbi gereksinim olmayı sürdürmektedir ve çoğu allogreft başarısızlığından sorumludur. Plazmadan elde edilen C1 Esteraz İnhibitörü (C1-INH) ürünümüz, böbrek nakli alıcılarında bir ret türünü (antikor aracılı ret) tedavi etmek amacıyla bir klinik çalışmada araştırılmaktadır.

Saglik meslek mensuplari

Solunum

Kronik solunum yolu hastalıkları, hastalar ve toplum üzerinde büyük bir yük oluşturmakla birlikte, dünya genelinde ölüm ve sakatlıkların önde gelen nedenlerinden biridir. Bu ihtiyacı karşılamak için CSL, plazmadan elde edilen immünoglobulinlerimizi, proteinlerimizi ve yeni rekombinant monoklonal antikorlarımızı kullanarak solunum yolu hastalıkları için yeni klinik tedaviler araştırmaktadır.

Bern

Kardiyovasküler ve Metabolik

Kardiyovasküler ve Metabolik hastalıklar en yeni terapötik alanlarımızdan biri olup, yeniliklerin daima öncüsü olmaya bağlılığımızın kanıtıdır. Bu terapötik alanda ateroskleroz ve diyabeti olan hastaların yaşamlarını geliştirmeye ve uzatmaya odaklanmaktayız.