Skip to main content
Boy with Bike)

Terapötik Alanlar

İmmün Yetmezlik ve Otoimmün Hastalıklar

Yüksek kaliteli, teknik olarak oldukça gelişmiş en kapsamlı immünoglobulin (Ig) tedavileri portföylerinden birini sunmaktayız ve dünya çapında immünoglobulin (Ig) üretiminde lider konumdayız. Aşağıdaki hastalar için tedaviler mevcuttur:

Kalıtsal Kanama Bozuklukları

Kanama bozukluklarının tedavisine yönelik yenilikçi ilaçlarda dünya lideriyiz. Sunduğumuz plazma kökenli ve rekombinant koagülasyon faktörü konsantreleri ile kalıtsal kanama bozukluklarının tedavisine yönelik geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Aşağıdaki hastalıklara yönelik tedaviler mevcuttur:

Herediter Anjioödem (HAÖ)

Yakın zamanda, gerektiğinde (on-demand) tedaviye yönelik intravenöz C1-esteraz inhibitör tedavimizi sunmaya devam ederken, Herediter Anjioödem (HAÖ) ataklarına karşı önleyici olarak da subkutan tedavi seçeneğini sunmaya başladık.

Alfa 1 Antitripsin Eksikliği

Alfa 1 proteinaz inhibitörü ürünümüz, Alfa 1’e bağlı amfizem olan hastalarda Alfa 1 Antitripsin (AAT) Eksikliğini tedavi etmektedir.