Skip to main content
Ben Davies)

İmmün Yetmezlik ve Otoimmun Hastalıklar

İmmün Yetmezlik ve Otoimmün Hastalıklar

Bağışıklık sisteminiz, vücudunuzu virüs, bakteri ve kanser hücreleri gibi tehlikeli organizmalardan korur. Bu organizmalar sağlıklı bir vücuda bulaştığında bağışıklık sistemi, enfeksiyonu yok etmeye çalışan antikorlar ve özel kan hücreleri (lenfosit) oluşturarak yanıt verir. Bağışıklık sisteminin enfeksiyona karşı yeterli karşılığı verememesi durumu immün yetmezlik olarak adlandırılır. İnsanlar bunun zıddı olan bir hastalığa da sahip olabilir. Bu durumda, aşırı aktif bağışıklık sistemi sağlıklı hücreleri yabancı maddeler olarak algılayıp onlara saldırır. Bu tabloya otoimmün yanıt adı verilmektedir. Her iki durum da potansiyel olarak yaşamı tehdit eden hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Ig olarak da bilinen immünoglobulin, sağlıklı insan kanı plazmasının bir bileşenidir. CSL Behring olarak Ig’nin yeterli miktarlarda bulunmadığı bağışıklık sistemi ile bağlantılı nadir hastalıkları tedavi etmek için birkaç immünoglobulin (Ig) replasman tedavisi geliştirdik. Buna ek olarak ürün portföyümüz özellikle tetanoz, su çiçeği, kuduz, hepatit A ve B gibi belirli hastalıklara karşı etkili antikorlar bakımından zengin hiperimmün immünoglobulinleri içermektedir.

  • 400’den fazla

    Primer İmmün Yetmezlik (PİY) hastalık türü

  • 9-15 yıl

    Belirtilerin başlangıcı ve PİY tanısı arasındaki ortalama süre

  • Her 100.000’de 1-2 kişiye

    CIDP teşhisi konuyor

Hastalıklar Hakkında Daha Fazlası

Primer İmmün Yetmezlik

Primer immün yetmezlikler, bağışıklık sistemi hücrelerinin normal işleyişini olumsuz yönde etkileyen, hastanın enfeksiyonla savaşmasını engelleyen geniş bir kalıtsal veya genetik hastalık grubudur.

Sekonder İmmün Yetmezlik

Sekonder immün yetmezlikler, bağışıklık sistemi genetik bir faktörden değil, farklı bir dış faktörden olumsuz yönde etkilendiğinde meydana gelmektedir. Yaşlanma, belirli kanser türleri, organ nakli gibi prosedürler ve bazı ilaçlar dış faktör olarak sayılabilir.

Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati (CIDP)

CIDP, periferik sinirlerin miyelin kılıfında oluşan hasardan kaynaklı nörolojik bozukluktur. Genel olarak bacaklarda ve kollarda zayıflığın artması ile karakterize edilmektedir.

İdiopatik Trombositopenik Purpura (ITP)

ITP, düşük platelet sayımı ile sonuçlanan otoimmün bozukluktur. Çok düşük platelet sayımları, kanamaya karşı hassasiyetin artmasına neden olabilir.

Guillain-Barré Sendromu (GBS)

GBS, beyin ve omurilik dışındaki periferik sinirlerde meydana gelen inflamatuar bozukluktur. Bacak, kol, solunum kasları ve yüzde aniden meydana gelen uyuşma, zayıflık ve hatta bazı durumlarda felç ile karakterize edilmektedir.

Kawasaki Hastalığı (KH)

Kawasaki Hastalığı, çoğunlukla küçük çocukları ve bebekleri etkileyen, vücuttaki kan damarlarının inflamasyonu ile karakterize edilen ciddi bir hastalıktır.