Include All CSL Behring Country Sites

Nadir Hastalıklara Odaklanma

CSL Behring, tüm dünyada nadir ve ciddi hastalıklara sahip kişilerin yaşam kalitesini artırmaya adanmıştır. Bu adanmışlık, kanama bozuklukları ve primer immün yetmezlikler dahil olmak üzere plazma proteinleriyle ilişkili nadir hastalıkları bulunan kişilere yönelik program ve faaliyetlere verdiğimiz desteğe de yansımaktadır

Kaliteli tıbbi bakımı ve hizmetleri geliştirmek, eğitim ve sosyal yardım çalışmalarını geliştirmek ve desteklemek amacıyla hasta savunuculuğu platformları ve hastalıklara özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunuyoruz. Bu ortaklıklar vasıtasıyla toplumsal farkındalık yaratmak ve nadir hastalıklara yönelik uygun kamu politikaları geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

9 Haziran 2009'da, Avrupa Birliği Konseyi, Nadir Hastalıklar Alanında Avrupa Eylem Planı Konsey Önerisini kabul etti. Bu öneri Üye Devletleri 2013'ün sonundan önce nadir hastalıklara yönelik ulusal planlarını uygulamaya koymaya çağırıyordu. Konsey Önerisi, AB düzeyinde ve ulusal düzeyde eylem çağrısı yaptığı için Avrupa'da nadir hastalıkları taşıyan hastalar için çok önemli bir dönüm noktası niteliğindedir.

Bu sitedeki bilgiler bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya danışınız.


CSLBTR-0218-01
© 2019 CSL Behring Biyoterapi İlaç Dış Ticaret A.Ş